Drentse woon­a­genda


11 november 2020

Voorzitter,

in de commissievergadering heeft de Partij voor de Dieren een aantal punten naar voren gebracht die volgens ons meer aandacht verdienen in de woonagenda.

Dit zijn binnenstedelijk bouwen met een stimulans voor vergroening, het plan om leegstaande gebouwen versneld om te bouwen voor jongeren, maar ook voor (semi) zelfstandig wonende ouderen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor meergeneratiewoningen. Dit zijn voor ons allemaal belangrijke punten om de sociale samenhang te vergroten.

Het stemt ons hoopvol dat de gedeputeerde heeft aangegeven deze punten mee te nemen in de Woonagenda.

We hebben nog wel een punt van zorg; de aanleg van nieuwe woonwijken in wat nu nog de open ruimte is, bijvoorbeeld Kloosterveen in Assen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft kan deze ontwikkeling pas doorgaan, als we álle geschikte locaties in de bebouwde kom van Assen, dus leegstaande gebouwen en open plekken, al optimaal hebben benut voor woningbouw.

Het zogenaamd ´inbreiden´ van een stad is vast ingewikkelder dan het uitbreiden ervan, maar daarmee behouden we wel meer kostbare natuur en ruimte in het landschap.

De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat de open ruimte te vaak wordt gezien als ruimte wat ligt te wachten om door de mens te worden benut, in plaats van als open ruimte met een waarde van zichzelf. Openheid, Rust, Ruimte, we zouden hier veel meer waarde aan moeten toekennen.

Graag horen we hoe de gedeputeerde daar naar kijkt.

Bij uitbreiding van de stad bij Kloosterveen worden leefgebieden van veel dieren, met name vogels, aangetast. Is het echt nodig dat deze expansie ten koste van het leefgebied van dieren doorgaat?

Mensen willen graag vlakbij de natuur wonen, maar ze verwachten dan wel dat de dieren, die er vaak eerst woonden, zich zomaar laten verdringen.

We zijn bang dat de verdrongen vogels, zoals de ganzen, na bebouwing als ongewenste bezoekers worden gezien, waardoor er weer een roep om bestrijding komt en mogelijk zelfs het vergassing van de ganzen. Dit soort situaties doen zich helaas in Emmen al voor.

Komt er straks in Kloosterveen een bordje te staan: toendra rietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels, verboden toegang?

Kortom, als er woningen in leefgebieden van dieren worden gebouwd dan knelt dat onherroepelijk.

Graag een reactie van GS hoe de in het wild levende dieren worden beschermd als ze worden verdrongen door woningen voor de mens.

Interessant voor jou

In ben Drents Ondernemer

Lees verder

Expeditie Energie Neutraal wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer