Groningen Airport Eelde


voor­be­reiding aandeel­hou­ders­ver­ga­dering

9 december 2020

Bijdrage FCBE 9 december 2020. punt 5. GAE

Voorzitter,

Opnieuw gaan wij ons commissieleden buigen over het vliegveld in Eelde, kortweg GAE.

De reden is dat gedeputeerde Bijl, namens aandeelhouder provincie Drenthe, morgen een aandeelhoudersvergadering heeft en dat de Provinciale Staten hebben aangedrongen op een onderhoud ter voorbereiding op deze aandeelhoudersvergadering. Dat wij dat nu kunnen doen is wat ons betreft niet meer dan een logisch verhaal. Het is toch logisch dat de aandeelhouder weet wat er in zijn koffer zit als hij vergadert met de andere aandeelhouders?

Voorzitter wat ons betreft neemt de gedeputeerde de volgende punten mee:

  1. het businessmodel voor GAE is grondig aan revisie toe. De vrijgemaakte budgetten door de betalende aandeelhouders zijn niet zorgvuldig besteed, waardoor er nu geen renderend vliegveld bestaat
  2. het minder vliegen met fossiele brandstof is een zegen voor mens, dier en milieu. Dat blijkt ons allemaal ook echt tijdens deze Coronatijd. Wie herinnert zich niet de prachtig mooie strakblauwe luchten afgelopen zomer? Wat ons betreft een blijvertje.
  3. in de door de Raad van Commissarissen en directie opgestelde visie, strategie en toekomst van GAE zitten zoveel omissies en verkeerde aannames dat dit gehele document eerst herzien moet worden voordat hier door de aandeelhouders een besluit over kan worden genomen.

Graag horen wij of de gedeputeerde dit mee wil nemen in zijn aandeelhouderskoffer. Wat wij ook graag zouden horen is of de gedeputeerde een eensgezind college naast zich heeft staan. Vooralsnog horen wij niet dat er sprake is van het voornemen van sluiting van het al 20 jaar verlieslijdende vliegveld. En dat terwijl uit alle rapporten die wij inmiddels hebben ontvangen maar 1 ding kan worden opgemaakt: het vliegveld lijdt verlies, heeft grote investeringen nodig en het economische nut van het vliegveld op de economie in Noord-Nederland staat niet in verhouding tot deze investeringen. Staan alle coalitiegenoten daarin naast de gedeputeerde? Wat wil dit hele college? Wat als een injectie van 6-8 miljoen achterwege blijft? Wat zit daarover in het koffertje van de gedeputeerde?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Uitwerking Boer Burger Biodiversiteit

Lees verder

Bijdrage Investeringsagenda Boer-Burger Biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer