Bijdrage Inves­te­rings­agenda Boer-Burger Biodi­ver­siteit


16 december 2020

Het college wil met de investeringsagenda Boer-Burger Biodiversiteit: ´investeren in slim herstel gekoppeld aan investeringen die ook lonend zijn op de lange termijn.'

Voorzitter,

Als je het hebt over investeringen die ook lonend zijn op de lange termijn, dan heb je het over investeringen in plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie.

De toekomst is plantaardig. Dat blijkt ook uit de enorme opkomst van zuivelvervangers en vleesvervangers.

Dat heeft er alles mee te maken dat de productie van plantaardige eiwitten inherent efficiënter is, minder land kost, minder broeikasgas- en stikstof emissies geeft, en ons als samenleving dus ook minder zal kosten.

Het gebruiken van de vele miljoenen dieren om ons van voeding te voorzien is eenvoudigweg niet houdbaar, voldoet niet meer, en is ook onnodig.

Het feit dat de vee-industrie in grote mate afhankelijk is van subsidies is tekenend.

Daarom komt de Partij voor de Dieren met een motie om als Provincie Drenthe mee te gaan met de trend en de plantaardige toekomst te omarmen.

Interessant voor jou

Groningen Airport Eelde

Lees verder

Subsidie waterstoffabriek Shell

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer