Grond­beleid Drenthe


Grond is een instrument om provin­ciale doel­stel­lingen te kunnen reali­seren Grond­beleid PS

5 april 2024

In de inleiding staat:

Grond is een instrument om provinciale doelstellingen te kunnen realiseren Grondbeleid PS

Het doel is om met grond beleidsdoelen te realiseren.

Het doel van de nota grondbeleid is een tijdige beschikking van grondposities t.b.v. realisering beleidsdoelen.

Welke beleidsdoelen moeten wij de komende tijd bereiken? De belangrijkste voor de komende tijd zijn de klimaatdoelen, KRW, voldoen aan VHR , herstel en verbetering biodiversiteit en transitie naar een echte duurzame landbouw.

De PvdD wil GS meegeven dat bovenstaande inhoudt dat landaankoop gericht moet zijn op klimaatdoelen zoals aankoop van grond voor bossen , natuur en reductie van methaan/CO2.

Voor de KRW moet er gestreefd worden naar een landbouw zonder gif en kunstmest (microplastics).

Dus koop land op ter bevordering van biologische en plantaardige landbouw.

Reserveer aangekochte grond voor natuur, bossen en een landbouw die de gezondheid bevordert in plaats van een landbouw die de gezondheid aantast, het water vervuilt en dierenleed toestaat.

De PVDD zou graag zien dat GS dit beleid nastreven in hun uitvoering!

Gezien bovenstaande zullen we amendementen van PVV niet steunen.

Interessant voor jou

Interpellatiedebat over herstart oliewinning bij Schoonebeek

Lees verder

Ophogen invensteringskrediet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer