De Drentse voor­jaarsnota


verga­dering van de Provin­ciale Staten 1 juli 2020

1 juli 2020

Voorzitter, tijdens de 2 termijnen in de commissie FCBE is al veel aan de orde gekomen over de Voorjaarsnota en de begrotingswijzigingen die voorliggen. Vandaag zal de Partij voor de Dieren de belangrijkste punten benadrukken.

In deze Voorjaarsnota worden de financiƫle gevolgen van de coronacrisis belicht. Maar voorzitter, de coronacrisis is nog niets vergeleken bij de klimaat- en diversiteitscrisis. De Partij voor de Dieren vraagt van het college lef om te kiezen voor een nieuwe economie, gericht op duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid. Dat betekent ook een systeemwijziging en minder populaire keuzes bijvoorbeeld in de landbouw en energietransitie. Wij verwachten van dit college, vooral van Groen Links en de Partij van de Arbeid, echt duurzame keuzes, die ongeacht, of juist vanwege, de Coronacrisis doorgang vinden. Er worden door dit college budgetten gevraagd worden voor de VAM berg en voor de verdubbeling van de N34. Voorzitter, dit zijn wat ons betreft in het licht van de klimaatcrisis en niet te vergeten de biodiversiteitscrisis onzinnige investeringen, ze dragen niet bij aan de oplossing van de crises waar wij ons in bevinden.

Verder wil de Partij voor de Dieren een betrouwbare overheid die is toegerust op haar taken. De gemeenten zijn dat nu niet, zo blijkt uit het provinciale toezicht. Hoe kan de provincie kiezen voor een Sociale Agenda terwijl de meeste gemeenten in Drenthe te weinig middelen hebben om hun taken uit te oefenen? Wij pleiten er dan ook voor in een motie dat dit college de brief die door het IPO aan de Minister van BZK in Den Haag ondersteunt en daarmee pleit voor een structurele verbetering van en financiƫle positie van de gemeenten in Drenthe.

Tot slot voorzitter in eerste termijn. Over de aanpak van de Coronacrisis zal in het najaar een Statenontmoeting plaats vinden. Wij doen aan de overige fracties het voorstel om Kees Klomp hiervoor uit te nodigen om de Statenleden te informeren over de Betekeniseconomie. Ook kan de Donut economie daarbij aan bod komen. Ik verzeker u dat het menig Statenlid de ogen zal doen openen. Graag een reactie, dan nodig ik deze spreker van harte uit.

Interessant voor jou

Voorjaarsnota

Lees verder

Verstrekken lening aan Enexis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer