Voor­jaarsnota


agen­dapunt in de commissie FCBE

24 juni 2020

Met dank aan GS voor de beantwoording in de eerste termijn vindt de Partij voor de Dieren dat deze Voorjaarsnota getuigd van te weinig realiteitszin. Het lijkt alsof we heel voortvarend bezig zijn met het besteden van de gelden, maar waar is de lange termijn? En waarom is er geen calamiteitenfonds? Crisissteun moet betaald kunnen worden uit een potje reserves voor slechte tijden. Zoals elke huishouden geld achter de hand houdt voor mindere tijden. Financiƫle preventie dus, dat vindt de Partij voor de Dieren niet terug. En dat is niet reel gezien de vele crises die er zijn en die mogelijk nog komen. De coronacrisis, de stikstofcrisis en last but not least de Klimaatcrisis! De aanhoudende droogte in Drenthe gaat al richting een calamiteit! Wat gaat GS doen om calamiteiten beter op te vangen? Graag een antwoord.

Over de stikstofmaatregelen stelt GS stelt in de Voorjaarsnota dat we er veel kosten hebben gemaakt voor de maatregelen stikstof, en er gaan nog meer kosten komen...

Voorzitter daarbij gaat het alleen nog maar over de kosten en niet over al het andere leed dat Stikstof aanricht. Juridisch onhoudbare constructies zoals de PAS willen we niet, we vragen aan het college om bij de minister en het IPO aan gaan dringen op juridisch houdbare maatregelen voor stikstofproblematiek. Tot nu toe hebben we deze nog niet gehoord!

En zolang deze er nog niet zijn, moet GS hier bij de begroting rekening mee houden. Graag een reactie van GS.

De partij voor de Dieren heeft in eerste termijn gevraagd om aandacht voor de gemeentelijke financiƫn, en GS geeft aan dat dit bij de Voorjaarsnota niet de juiste plek is. Daar zijn wij het niet mee eens, de gemeenten hebben teveel taken en te weinig middelen. Ook komt er een korting aan voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. We horen graag in tweede termijn wat GS hiermee wil gaan doen en we zijn van plan hierover een motie in te dienen bij de Statenvergadering.

Voorzitter, in deze voorjaarsnota klinkt vaak het woord ambitie door. Is AMBITIE het toverwoord van dit college. Wat als er geen of onvoldoende draagvlak is voor de ambities van de provincie ? Wordt dan de ambitie aangepast of is het draagvlak leidend?? Voorzitter, als alleen het draagvlak leidend is dan kunnen in deze Coronatijd de klimaatambities van de provincie onder druk komen te staan. En het Klimaatprobleem is vele malen groter dan het Coronaprobleem. Het kan onvermijdelijk worden dat er maatregelen nodig zijn, waar misschien weinig of geen draagvlak voor is. Is het college bereid om ook minder populaire maatregelen te nemen als het klimaat en de leefomgeving daar om vragen?Wij staan voor:

Interessant voor jou

Sociale agenda

Lees verder

De Drentse voorjaarsnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer