De bodemloze put Groningen Airport Eelde


4 december 2019

Voorzitter,

We zitten midden in de klimaatcrisis en wij hebben het hier over het jaarverslag van Groningen Airport Eelde. Het lijkt een andere wereld, namelijk die van economische belangen en prestige, in plaats van zorg voor onze Drentse leefomgeving, de habitat van veel dieren.

Twee dingen vallen op:

De jarenlange subsidies aan GAE en de verstoring van de natuur en geluidshinder voor omwonenden.

Er zijn diverse subsidiestromen gemoeid met Groningen Airport Eelde. Overheden sluizen indirect via het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen geld door naar low cost airliners.

Dat is belastinggeld voor een vervuilende bedrijfstak, resulterend in lage ticketprijzen voor de consument.

De consument denkt dat hij goedkoop vliegt, maar betaalt een veel hogere ticketprijs via de belastingen.

Ook de niet-vliegendeburger betaalt mee aan de tickets.

Nog erger: Een deel van de kosten bestaat uit milieuschade die de huidige en toekomstige generaties treft. Zo betalen ook ongeborenen mee aan de reisjes van burgers naar Antalya.

De goedkope vliegmaatschappijen ontvangen dus subsidies voor het vergiftigen van de burgerij en de natuur!

GAE moet de luchthaven van het Noorden worden lezen we, maar recentelijk werd duidelijk dat een maatschappij als Transavia niet meer wil vliegen op GAE omdat zij het verzorgingsgebied te klein vinden en het dus economisch onaantrekkelijk vinden. Zie hiervoor de site van Luchtvaartnieuws.nl daar lees ik:

“Groningen Airport Eelde, dat zit te springen om klanten, is voor Transavia geen optie. Het verleden heeft uitgewezen dat het verzorgingsgebied daar gewoonweg te klein is.”

Een ander punt van belang is dat de vliegtuigen laag vliegen over diverse Drentse natuurgebieden. Zodoende geven de vliegbewegingen rond Eelde onrust bij o.a. kraanvogels in het nabij gelegen Fochteloërveen in nota bene het broedseizoen.

Hoelang nog wil GS volhouden dat omwille van de werkgelegenheid omwonenden geluidshinder moeten hebben, inwoners van Drenthe last moeten hebben van Stikstof, fijnstof en CO2-uitstoot en dat de natuur zomaar verstoord kan worden? Ook de natuur heeft recht op leven!

Kortom, wat de Partij voor de Dieren betreft is Groningen Airport Eelde een bodemloze put waar onnodig verkwistend met belastinggeld wordt omgegaan. Ik denk hierbij ook aan de skybox bij FC Groningen die van gemeenschapsgeld betaald is.

Vraag aan GS: in de natuurvergunning is geen onderdeel stikstofreductie opgenomen. Bent u het met mij eens dat ook stikstof in de vergunning meegenomen moet worden, om zo tot een goede balans te komen tussen economische belangen en die van de natuur en de dieren daarin?

Hiermee zouden uiteraard ook de menselijke belangen gediend worden.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage proces intrekken beleidsmaatregelen stikstof

Lees verder

Stikstofdiscussie in de Provincie Drenthe door Thea Potharst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer