Bijdrage over Omge­vings­dienst (Regionale uitvoe­ring­dienst)


8 mei 2024

Voorzitter,

De PvdD onderschrijft volledig het streven van de RUDD/ODD. Namelijk de Inzet voor een schoon en veilig Drenthe in 2024 en 2025. Dit wordt bereikt door uit te gaan van de zeven omgevingswaarden: afval, bodem, geluid, lucht, licht, omgevingsveiligheid en duurzaamheid. We moeten hierin vol overgave werken aan een schoon, gezond en biodivers Drenthe. Met een uitholling van de regelgeving komen we daar niet.

Vijf jaar geleden zei de PvdD: De jaarstukken van de RUD wekken bij de Partij voor de Dieren een beeld op dat de taken op het gebied van VTH zo goedkoop mogelijk moeten. En zo lijkt het nu weer, gezien de toename van vervuiling moet er juist meer geld komen voor VTH bij de RUDD/ODD.

Wij zijn voor een omgeving die veilig is voor onze gezondheid, bodem en een watervoorraad die beide niet vervuild worden. Om dit alles in stand te houden is er controle en menskracht nodig. Wij missen in de uitleg of de ODD er nieuwe taken bij krijgt n.a.v. het in werking treden van de omgevingswet. Als voorbeeld het gebruik van pfas bij landbouwgif en microplactics bij kunstmest. Valt dit dan onder milieudelict/criminaliteit? en wordt dit (bij klachten via provincie en/of gemeente) dan een ODD taak?

Verder zouden wij de daadwerkelijke herhuisvestingkosten willen meenemen in de begroting. Uit de te kiezen varianten kiezen we voor variant A, maar we denken en schatten in dat er veel meer geld nodig zal zijn.

Tot zover.

Interessant voor jou

Zienswijze OV-bureau

Lees verder

Bijdrage reactie Gedeputeerde Staten op Hoofdlijnenakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer