Bijdrage bestrijding Eiken­pro­ces­sierups


Het bevor­deren van natuur­lijke vijanden van de eiken­pro­ces­sierups zoals insecten, vleer­muizen en vogels...

4 maart 2020

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vroeg zich vorig jaar tijdens de behandeling van de motie van de VVD zich al af in hoeverre de provincie zich nu al moet bemoeien met een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Is het niet te vroeg om nu al te roepen om meer bestrijding terwijl de effecten van de huidige wijze van bestrijden nog niet duidelijk zijn? Is de werkelijke omvang van de overlast al in kaart gebracht en kan er al wat worden gezegd over de effecten van de huidige manieren van bestrijden? Daar zou de Partij voor de Dieren eerst inzicht in willen voordat we hier als provincie besluiten dat de uitvoering van de motie niet voldoende is opgepakt.

Met de informatie uit Wapserveen die nu door de VVD is toegestuurd kan de Partij voor de Dieren het eens zijn. Hierbij is geen sprake van gebruik van gif of aantasting van de biodiversiteit. Hiermee zou de provincie de gemeentelijke aanpak van het bevorderen van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals insecten, vleermuizen en vogels ( en dus het bevorderen van de biodiversiteit) kunnen ondersteunen.

Overigens mist in de voorgestelde aanpak uit Wapserveen het tegengaan van de verzuring oftewel vermesting van de grond. Want daardoor wordt de mezenstand negatief beïnvloedt omdat bewezen is dat verzuring van de grond de eierschalen en vogelskeletten verzwakt door het kalkgebrek in het voedsel. Daarmee sluit dit agendapunt mooi aan bij de agendapunt hiervoor. En ook het gebruik van gif door particulier en bedrijven is essentieel om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te bevorderen. Het is nodig om niet alleen de lokale aanpak te bekijken maar ook het grotere geheel. Wij zouden er veel waarde aan hechten als alle feiten en omstandigheden tegen het licht gehouden zouden kunnen worden zodat wij ook duidelijk krijgen waar het land, de provincie en de gemeente aan zet zouden moeten zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage stikstofdiscussie

Lees verder

Mening van de Partij voor de Dieren m.b.t. de vermindering van Stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer