Vragen met betrekking tot sluiten van de jacht vanwege extreme kou en sneeuwval


Indiendatum: 7 feb. 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot sluiten van

de jacht vanwege extreme kou en sneeuwval

Geachte voorzitter,

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet

natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat

vergen.

Volgens het KNMI wordt er gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge

vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden Celsius. Naar aanleiding van deze

verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan

u voor.

1. Bent u met de Partij voor de Dieren fractie van mening dat tijdens strenge vorstperiodes

in het wild levende dieren het zwaar hebben, door de kou en sneeuwval moeilijk aan

voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden, daardoor sneller hun

natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een al te makkelijke

prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

2. Is GS bereid, gezien het extreme weer, om van haar expliciet voor dat doel gegeven

wettelijke bevoegdheid gebruik te maken om de jacht tijdelijk te sluiten? Zo nee, waarom

niet?

3. Is GS tevens bereid de wildbeheereenheden te vragen om ook populatiebeheer en

schadebestrijding gedurende de extreme weersomstandigheden op te schorten? Zo

nee, waarom niet?

Ik zie uw antwoorden graag op korte termijn tegemoet.

Thea Potharst

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Intensieve pluimveehouderijen in Drenthe en onze volksgezondheid

Lees verder

Handhaving in de natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer