Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot het aanbieden petitie verlagen beschermde status wolf


Indiendatum: 16 apr. 2024

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 2 april 2024 heeft gedeputeerde van Dijk een petitie overhandigd aan de voorzitter van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naar aanleiding van het ingekomen stuk A19 van de Statencommissie van 17 april stellen wij onderstaande vragen hierover:

1. Kunt u uitleggen waarom u een petitie heeft aangeboden en niet een brief naar de commissie heeft gestuurd om informatie te verstrekken?

2. Bent u het met ons eens dat het ongebruikelijk is om informatie via een petitie te verstrekken terwijl u als gedeputeerde ook rechtstreeks een communicatiekanaal heeft met het ministerie van LNV? Zo nee, kunt u dat toelichten?

3. Is de gedeputeerde bekend met de sentimenten dat men geen preventieve maatregelen moet treffen omdat anders geen wolven gedood gaan worden? Kunt u aangeven hoe u dit tegen gaat?

4. U zegt dat u de probleemwolf moet kunnen aanpakken. Wordt dan ook gekeken of de bescherming van de dieren door de dierhouder adequaat was?

5. Hoe kunt u de probleemwolf identificeren? En wanneer is een wolf een probleemwolf, wat is de definitie? Graag toelichting.

6. Populatiebeheer: als de natuur in balans is zal de populatie zichzelf regelen. Daarnaast is bekend dat doden van wolven juist meer problemen gaat geven. Door onrust in de roedel en meer zwervende wolven. En dus meer schade. Kunt u aangeven waarom u niet inzet op opheffen van de nulstand van grote hoefdieren en wilde zwijnen.

7. Het plan Ree is voor een periode van 5 jaar. Bent u het met ons eens dat er sneller op de actuele situatie moet worden ingespeeld en dat de periode van 1 jaar voor plan Ree in acht moet worden genomen? Graag toelichting.

8. Kunt u aangeven waarom er niet meer naar de Vlaamse methode wordt gekeken? Daar zijn teams om dierhouder te actief te helpen bij het beschermen van hun dieren. Dat werpt zijn vruchten af.

9. Bent u het met ons eens dat als bijna geen dierhouders hun dieren goed beschermen het dweilen met de kraan open is? Jonge wolven blijven leren dat schapen als voedsel kan dienen. Graag uw visie daarop.

10.Kunt u aangeven hoever u bent met de plannen om dierhouders die hun dieren niet beschermen en toch een wolvenaanval krijgen, geen vergoeding meer te geven per dier?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Siska Peeks,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 apr. 2024
Antwoorddatum: 28 mei 2024

Antwoord 1

Hier is voor gekozen om (landelijk) zo veel mogelijk aandacht te krijgen en de Kamerleden bewust te maken van de situatie waar wij met de wolf in Drenthe en Gelderland mee te maken hebben. Over de achtergrond van de petitie verwijzen wij u graag naar de brief die wij op 2 april 2024 naar u hebben gezonden.

Antwoord 2

Zie het antwoord op de voorgaande vraag.

Antwoord 3

Wij kennen dit sentiment en communiceren juist met dierhouders dat het nemen van preventieve maatregelen van groot belang is om wolvenschade onder landbouwhuisdieren te voorkomen. En dat preventieve maatregelen een voorwaarde zijn om uberhaubt tot beheren te kunnen overgaan. Wij communiceren ook dat voor de aanschaf van de preventieve maatregelen subsidie beschikbaar is.

Antwoord 4

Juridisch zijn er een flink aantal voorwaarden om in te mogen grijpen op het moment dat een wolf vee aanvalt. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er op het gebied van preventie alles aan gedaan is om vee goed te beschermen tegen de aanvallen van de wolf.

Antwoord 5

Volgens het huidige interprovinciale wolvenplan is een probleemwolf (wolf-vee) een wolf die meermaals vee heeft gedood binnen rasters die aan de wolfwerende eisen voldoen zoals op de website van B12 is vermeld. En dat het wenselijk is om een probleemwolf uit de populatie te nemen. Het is in de praktijk echter vrijwel onmogelijk om deze wolf te identificeren. Daarom is de interventie richtlijn zoals in Duitsland is voorgesteld praktisch beter uitvoerbaar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een wolf terugkeert naar de plek waar hij succes heeft gehad. Daarmee is de kans groot dat een wolf die in het nabijheid van het raster wordt geschoten, de probleemwolf is. Wij onderzoeken samen met de andere provincies de mogelijkheden om deze interventierichtlijn uit te voeren. Uw staten zijn hier op 6 februari 2024 over geïnformeerd via een Statenbrief met kenmerk 6/5.7/2024000191.

Antwoord 6

Uit deze vraag blijkt dat u aanneemt dat het opheffen van de nulstand tot minder schade onder landbouwhuisdieren gaat leiden. De nulstand is ingesteld uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Dit vinden wij een belangrijk doel en willen wij niet uit het oog verliezen.

Antwoord 7

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de situatie in het veld geven wij er de voorkeur aan om een langjarige reeks van tellingen te gebruiken voor het nemen van beslissingen. Daarom vinden wij het verstandig de huidige periode van 5 jaar aan te houden.

Antwoord 8

Wij zijn aan het verkennen of er partijen in Drenthe zijn, die dit zouden willen co├Ârdineren. En wij zijn in gesprek met dierhouders of zij open staan voor hulp van vrijwilligers.

Antwoord 9

Uit de meest recente telgegevens die wij met u hebben gedeeld, blijkt dat er in de afgelopen jaren steeds meer preventieve maatregelen genomen zijn om dieren te beschermen. Dit zien wij als een positieve ontwikkeling. Wij beseffen ook dat dit nog lang niet voldoende is om effect te hebben. Het menu van wolven moet niet uit hobby- en landbouwhuisdieren bestaan. Wolven zouden daarom minder makkelijk toegang moeten krijgen tot landbouwhuisdieren.

Antwoord 10

Wij zijn er voorstander van om deze vergoeding af te bouwen voor de gevallen dat er voor de getroffen dieren geen preventieve maatregelen zijn genomen tegen aanvallen van de wolf. Hier wordt momenteel in IPO-verband over gesproken. Wij gaan ervan uit dat hier bij het verschijnen van het nieuwe interprovinciale wolvenplan, deze wordt eind 2024 verwacht, meer duidelijkheid over komt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over afbouw derogatie

Lees verder

Gebruik PFAS-houdende pesticiden in Landbouwgif

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer