Thea Potharst van de Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit


6 juli 2020

Kortgeleden werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedelijk een tweede reekalf werden gedood. Het gebied valt onder beheer van Natuurmonumenten. Het land is voorafgaand aan de werkzaamheden niet gecontroleerd, en een immens grote maaimachine raasde alles aan stukken.

Omwonende Edzard van Abs trof de gedode dieren aan en deelde er foto’s van op Facebook. Dit leidde tot veel aandacht en verontwaardiging. En dit leidde uiteindelijk weer tot mooie afspraken tussen buurtgenoten en Natuurmonumenten. Buurtgenoten gaan vanaf nu voordat er weer gemaaid wordt de graslanden controleren op de aanwezigheid van reekalfjes en andere dieren. Op deze manier worden hier in de toekomst hopelijk maai-ongelukken met dieren voorkomen.

Thea Potharst, Statenlid van de Partij voor de Dieren in Drenthe: “Wij waarderen het zeer dat mensen aan de bel trekken als dieren die in de natuur leven door menselijk handelen weer eens met de dood worden bedreigd. De dieren die in de natuur leven kunnen zelf niet op tegen het geweld van dit soort grote maaimachines. We zijn heel blij met de betrokkenheid van Edzard en zijn ideeën om de jonge dieren in de natuur te beschermen. Ik hoop dat zich veel vrijwilligers zullen aanmelden. De Partij voor de Dieren in de Provincie Drenthe én de afdeling Groningen zal haar best doen om dit probleem hoger op de agenda te krijgen in het drentse en groninger parlement.”

Thea Potharst reikte daarom gisteren samen met leden van de afdeling Groningen aan Edzard van Abs een Onderscheiding van Mededogen uit voor zijn geweldige actie. Met deze onderscheiding zet de partij inwoners in het zonnetje die zich inzetten voor de dieren.

Gerelateerd nieuws

Gif in de natuur

Gif aangetoond in Drentse natuur...en waarom vragen stellen niet genoeg is Twee coalitiepartijen stellen vragen over de vond...

Lees verder

World Cleanup Day 19 september 2020

Op zaterdag 19 september 2020 is het weer de jaarlijkse World Cleanup Day en in Drenthe doen wij ook mee! We gaan op zaterda...

Lees verder