Gif in de natuur


de gifdeken over Drenthe

6 juni 2020

Gif aangetoond in Drentse natuur...en waarom vragen stellen niet genoeg is

Twee coalitiepartijen stellen vragen over de vondst van bestrijdingsmiddelen in de Drentse Natuurgebieden[1]. Maar we weten al genoeg om veel meer tedoen dan alleen vragen stellen.

Het rapport van Meten=Weten over de vondst van bestrijdingsmiddelen diep in de Drentse natuurgebieden is schokkend[2]. Maar niet onverwacht.

Uit andere onderzoeken blijkt al langer dat bestrijdingsmiddelen zich niets aantrekken van perceelgrenzen[3]. De kennis over drift, verdamping, stapeling van effect, de relatie tussen de tijd en de lage dosering wordt nog steeds onvoldoende gebruikt om beleid te maken. Onderzoeker effect Henk Tennekes werd onlangs gerehabiliteerd voor zijn theorie over de relatie tussen de dosis en het effect[4]. Een minimale dosis gif gedurende langere tijd kan een sterk effect hebben op insecten. De lage doses gevonden in de Drentse natuur betekenen dus allerminst dat er geen risico is.

Dat er in de Drentse Staten vragen worden gesteld aan GS is logisch, maar verre van voldoende. Zeker partijen die uitmaken van het bestuur in Drenthe moeten hun invloed efficiënter kunnen aanwenden, en zich niet beperken tot wat schriftelijke vragen naar de bekende weg. “Er gebeurt al heel veel in de lopende programma’s”, zal het antwoord zijn van het college van GS. Maar dat is bij lange na niet genoeg.

Dit wetenschappelijk onderbouwde onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten door een inwonerscollectief uit Drenthe, zou veel hoger op de agenda moeten komen. De Partij voor de Dieren vindt dat er NU wat moet gebeuren met de al beschikbare kennis. We kunnen nú al beginnen met het kiezen voor biologisch en lokaal geproduceerd voedsel. Al eerder werd bekend dat in drie kwart van alle potjes honing gifresten zitten[5], en nu dus ook in het hart van onze natuurgebieden. Laten we onze Drentse zandgronden nog langer vervuilen, verdrogen en vermesten door ´gangbare´ landbouw? Dit betekent een toename van sierteelt in Drenthe, een toename van het aantal geiten en kippen en verdere afname van biologische landbouw.

Sierteelt is grootgebruiker van gif en (grond)water. Bedoeld voor de export en zwaar gesubsidieerd. Dat betekent dat we als belastingbetaler meebetalen aan deze vervuilende en verspillende productiewijze. Zolang we ons er niet bewust van zijn dat we als mens onderdeel uitmaken van ons ecosysteem, zullen we blijven meewerken aan de vernietiging ervan, gedreven door “vooruitgang”.

Laten we de huidige kennis en techniek gebruiken om nú, vandaag nog, andere keuzes te maken voor ons landgebruik. En voor de Drentse consumenten om te kiezen met hun mes en vork. Koop lokaal, biologisch en meer plantaardig voedsel. Dat komt onze eigen leefomgeving en ons welzijn ten goede.

Thea Potharst, Balinge

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten van Drenthe

[1]https://www.drentsparlement.nl/actueel/pvda_en_groenlinks___onderzoek_naar_aanwezigheid_van_bestrijdingsmiddelen_in_natura_2000_gebieden_/

[2]https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/bestrijdingsmiddelen-gevonden-de-natuur: Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen

[3] https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/

[4] https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=twitter

[5] https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/05/honey-tests-reveal-global-contamination-by-bee-harming-pesticides

Gerelateerd nieuws

Onze Schriftelijke vragen, nu allemaal te lezen

Ga naar de VRAGEN pagina voor de stand van zaken van onze schriftelijke vragen!

Lees verder

Thea Potharst van de Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit

Kortgeleden werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedelijk e...

Lees verder