Staten­fractie stelt vragen over voor­lich­tings­bij­een­komst over de wolf


4 juni 2023

Vorige week zaterdag organiseerde de provincie een voorlichtingsbijeenkomst voor schapenhouders over de wolven in de bossen van Midden-Drenthe. Er schijnt onvrede onder dierhouders te zijn omdat het ´niet opschiet´ met de plannen voor het beheren van wolven. Een enkeling liet zich zeer bedenkelijk uit over het ´recht in eigen handen nemen´.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om de beeldvorming dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er wolven legaal kunnen worden gedood in Drenthe.

Wij vragen ons af in hoeverre de provincie hierin helder is in haar communicatie omtrent de wolf.

Lees hier de vragen.

Gerelateerd nieuws

Doe mee met de Partij voor de Dieren Drenthe!

Om de aarde leefbaar te houden voor dieren, mensen en planten zullen we naar een systeemverandering toe moeten. De Partij voo...

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot werkzaamheden in Dwingelderveld

Indiendatum: 14 juni 2023 Geachte voorzitter, Op dit moment vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats in Natura2000 ...

Lees verder