Staten­fractie stelt schrif­te­lijke vragen over de wolven­bij­een­komst van 3 oktober in Diever


5 oktober 2022

Afgelopen maandagavond werd er een wolvenbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld te Diever. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Drenthe heeft deze bijeenkomst online gevolgd en naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie over het voedsel voor de wolf in Drenthe

Vandaag hebben we een motie ingediend om te zorgen dat wolven in Drenthe genoeg natuurlijk voedsel kunnen vinden. Daarom hebb...

Lees verder

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder