Staten­fractie stelt schrif­te­lijke vragen over de wolven­bij­een­komst van 3 oktober in Diever


5 oktober 2022

Afgelopen maandagavond werd er een wolvenbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld te Diever. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Drenthe heeft deze bijeenkomst online gevolgd en naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Klik hier voor de schriftelijke vragen