Partijen in Drents Parlement willen tijdelijk jacht­verbod


Nieuw­sitem bij RTV Drenthe

28 september 2022

GroenLinks en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten willen een tijdelijk jachtverbod voor hazen, konijnen en eenden in Drenthe. In Friesland is de jacht op haas, konijn en eend tijdelijk stopgezet omdat de wild-telcijfers waarop het faunabeheerplan is gebaseerd, niet kloppen. "Kloppen de cijfers in Drenthe dan wel?", vragen de groene partijen zich hardop af. "Wij kunnen dat in ieder geval niet controleren", zeggen Groenlinks-Statenlid Elke Slagt en Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Renate Zuiker. Ze vragen gedeputeerde Henk Jumelet inmiddels een half jaar om de Drentse wildcijfers.

Wat is er aan de hand in Friesland?

In Friesland is een jachtverbod op hazen, fazanten, wilde eenden, houtduiven en konijnen. De provincie gaf voor het jagen op deze dieren eerst wél goedkeuring, maar trekt die weer in na bezwaar tegen het vastgestelde Faunabeheerplan (FBP). In zo'n FBP staat welke diersoorten en hoeveel dieren per soort er in een bepaald gebied mogen leven. Stichting Fauna4Life ging hier tegenin.Een bezwaarcommissie van de provincie heeft daarom opnieuw naar de plannen gekeken en kwam tot de conclusie dat de goedkeuring moet worden ingetrokken. De reden daarvoor is dat de gegevens over tellingen van de soorten die mogen worden bejaagd, niet volledig zijn. Een aantal Friese wildbeheereenheden heeft geen telgegevens en omdat die ontbreken, wordt niet aan wettelijke eisen voldaan.

Bekijk hier waarom in Drenthe volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren een tijdelijk jachtverbod ingevoerd zou moeten worden:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Peuken-challenge tijdens World Cleanup Day

Tijdens de World Cleanup Day heeft de werkgroep Noord van de afdeling Drenthe een peuken-challenge gehouden in het stationsge...

Lees verder

Motie over het voedsel voor de wolf in Drenthe

Vandaag hebben we een motie ingediend om te zorgen dat wolven in Drenthe genoeg natuurlijk voedsel kunnen vinden. Daarom hebb...

Lees verder