Motie van treurnis voor gede­pu­teerden Jumelet en Kuipers


6 november 2019

Thea Potharst heeft tijdens de PS vergadering op 6 november 2019 een motie van treurnis ingediend jegens de gedeputeerde Jumelet en Kuipers.

De tekst spreekt voor zichzelf:

Motie van treurnis over handelen gedeputeerden Jumelet en Kuipers

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 november 2019,

Constaterende dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden Jumelet en Kuipers na dagen van overleg op maandagochtend 14 oktober niet tot een beslissing konden komen over het al dan niet intrekken van de beleidsregels stikstof;
  • hierdoor de protestactie is doorgegaan, met alle gevolgen van dien, waaronder grote overlast voor de inwoners van Drenthe.

Overwegende dat:

  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie het vertrouwen in de democratische processen schade heeft opgelopen;
  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie een verkeerd signaal is uitgegaan naar andere protesterende boeren;
  • de beleidsregel is ingetrokken zonder overleg met alle stakeholders.

Van mening zijnde dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden, Jumelet en Kuipers, door hun afwachtende houding, niet hebben gehandeld zoals van verantwoordelijke bestuurders mag worden verwacht;
  • beide gedeputeerden niet in het belang van de inwoners van de provincie Drenthe gehandeld hebben;
  • het vertrouwen in beide bestuurders ernstig beschadigd is.

En spreekt hun treurnis uit over het handelen van gedeputeerden Jumelet en Kuipers.

Partij voor de Dieren Drenthe, Thea Potharst

foto: Dagblad van het Noorden

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zeer verbaasd over hamburgeractie op basisschool in Assen

In het kader van De Week van het Nederlandse Voedsel en de Duurzaamheidsdag worden er op donderdag 10 oktober op een basissch...

Lees verder

Motie voor groene monitoring in de begroting

Motie Biodiversiteitsmonitor en EnergiebesparingsmonitorProvinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 13 november 2...

Lees verder