Motie van treurnis over handelen gede­pu­teerden Jumelet en Kuipers


Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 6 november 2019

6 november 2019

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 november 2019,

Constaterende dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden Jumelet en Kuipers na dagen van overleg op maandagochtend 14 oktober niet tot een beslissing konden komen over het al dan niet intrekken van de beleidsregels stikstof;
  • hierdoor de protestactie is doorgegaan, met alle gevolgen van dien, waaronder grote overlast voor de inwoners van Drenthe.

Overwegende dat:

  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie het vertrouwen in de democratische processen schade heeft opgelopen;
  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie een verkeerd signaal is uitgegaan naar andere protesterende boeren;
  • de beleidsregel is ingetrokken zonder overleg met alle stakeholders.

Van mening zijnde dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden, Jumelet en Kuipers, door hun afwachtende houding, niet hebben gehandeld zoals van verantwoordelijke bestuurders mag worden verwacht;
  • beide gedeputeerden niet in het belang van de inwoners van de provincie Drenthe gehandeld hebben;
  • het vertrouwen in beide bestuurders ernstig beschadigd is.

En spreekt hun treurnis uit over het handelen van gedeputeerden Jumelet en Kuipers.

Partij voor de Dieren Drenthe, Thea Potharst


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteitsmonitor en Energiebesparingsmonitor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer