Motie Infor­matie mbt wolf actief met PS delen


15 februari 2024

Motie VADO 2: Informatie mbt wolf actief met PS delen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 februari 2024,

constaterende dat:

- we in de media kunnen vernemen wat er in de Gebiedscommissie Wolf wordt besproken en wat deze commissie voorstelt aan GS

(https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

- er ook in IPO verband wordt gesproken over de wolf;

overwegende dat:

- het van belang is dat PS over de relevante informatie beschikt;

- dat het niet gewenst is dat PS deze informatie via de media moet vernemen;

roept het college op:

- de adviezen en gespreksverslagen van de Gebiedscommissie Wolf actief met de Provinciale Staten te delen;

- de gespreksverslagen van IPO-overleggen die betrekking hebben op de wolf actief met de Provinciale Staten te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Anry Kleine Deters, D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Controle werking wolfwerende afrastering

Lees verder

Motie Pilot stoppen met reeƫnjacht in het Drents-Friese Wold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer