Schrif­te­lijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake branden Wijster


gesteld op 21 april 2020

Indiendatum: apr. 2020

De Partij voor de Dieren is niet gerustgesteld door de brief van 14 april 2020 die door GS aan PS is gestuurd naar aanleiding van wederom een brand in Wijster. En daarom wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen voorleggen om ons te informeren en te kunnen beraden op vervolgstappen.

1. Op welke wijze is GS de afgelopen jaren geïnformeerd door de diverse bedrijven in Wijster over de branden en was deze informatie volledig volgens GS? Zo nee, wat heeft GS gedaan om de informatie vollediger te krijgen?

2. Kan GS aangeven welke branden er bij bedrijven in Wijster waren de afgelopen 3 jaren 2019, 2019 en 2020 (graag expliciet aangeven per geval)?

3. Kan GS aangeven wat de oorzaak van deze branden de afgelopen 3 jaar was (graag expliciet aangeven per geval)?

4. Is GS van mening dat de oorzaak van deze branden te voorkomen was (graag expliciet aangeven per geval)? Zo ja, wat heeft GS gedaan om een nodige aanpak te bespoedigen?

5. Kan GS aangeven welke schadelijke stoffen er zijn vrijgekomen bij deze branden (graag expliciet aangeven per geval)?

6. Bij de branden in september 2019 en in april 2020 waren dikke zwarte rookwolken te zien. Het RIVM stelde dat er geen dioxines of PAK’s zijn vrijgekomen. Maar wat zat er volgens GS wel in deze rookwolken?

7. Kan GS aangeven wat er vanuit de provincie is uitgevoerd qua vergunningverlening, toezicht en de handhaving (graag per bedrijf in Wijster waar de afgelopen 3 jaren een brand heeft gewoed)? Graag in uw antwoord de volgende aspecten meenemen: rol toezichthouder, (eventueel) aangepast bedrijfsproces, (eventueel) aangepast vergunning, preventieve technieken, toezicht-en handhavingsbeleid, (eventuele) sancties.

8. Is GS ermee bekend dat er vergelijkbare branden zijn geweest van (neven)vestigingen van bedrijven in Wijster waar de afgelopen 3 jaar band heeft gewoed in andere regio’s in Nederland en kan GS informatie geven over de oorzaken van deze branden? Zo ja, wat heeft GS met deze informatie gedaan m.b.t. de bedrijven in Drenthe?

9. Is er door GS overleg gepleegd met derden om advies in te winnen over de branden bij de bedrijven in Wijster waar de afgelopen 3 jaren brand heeft gewoed? Zo ja, wat was dit advies dan en is dit opgevolgd?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake juridische truc melkveehouderij ‘t Nije Hoff

Lees verder

Rondvraag over het afschieten van wilde zwijnen in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer