Stoppen met jacht om de verspreiding van vogel­griep tegen te gaan


#bande­jacht

18 november 2020

Partij voor de Dieren Drenthe wil meer maatregelen om vogelgriep tegen te gaan.

De fractie van De partij voor de Dieren Drenthe vindt het onverstandig om vlakbij natuurgebieden met veel watervogels te gaan jagen of te recreëren, nu de besmettelijke en dodelijke variant van vogelgriep H5N8 voorkomt in Nederland. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Het risico op verspreiding van de vogelgriep wordt groter als zwermen vogels opschrikken en zich gaan verplaatsen. In Friesland heeft de Veiligheidsregio daarom wandelaars opgeroepen om in natuurgebieden met veel watervogels zoveel mogelijk de rust te bewaren.

De Partij voor de Dieren vraagt of de Provincie Drenthe gaat overleggen met de Veiligheidsregio over mogelijke maatregelen. Statenlid Thea Potharst: ¨Juist nu moeten we gebieden met veel vogels zo min mogelijk verstoren. De jacht, voor schadebestrijding of voor hobby, zorgt niet alleen voor verstoring, maar kan ook verspreiding verergeren door het aanraken van besmette vogels.¨

Onlangs heeft de Provincie Drenthe meerdere ontheffingen verleend voor het doden van ganzen met geweer rondom Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve. De ganzen mogen worden gedood vanwege mogelijke schade aan de gewassen. Een aantal van deze landbouwpercelen liggen vlakbij het natuurgebied Tusschenwater. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gevolgen van de verstoring in dat gebied en vraagt de provincie om deze ontheffingen in te trekken.

Gerelateerd nieuws

Zeer gezellige en succesvolle Opruimactie!

Zaterdag 10 oktober hebben we met een groep enthousiaste leden van de werkgroepen Assen en Aa en Hunze onze maandelijkse clea...

Lees verder

Welkom Edelhert Drenthe

Partij voor de Dieren Drenthe is geschokt met het voornemen van de provincie om een rondzwervend edelhert af te schieten. H...

Lees verder