Geslaagde nieuw­jaars­bij­een­komst


Afdeling Partij voor de Dieren Drenthe

14 januari 2024

Gistermiddag hield de afdeling Drenthe van de Partij voor de Dieren haar nieuwjaarsbijeenkomst. Samen met een groot aantal Drentse leden werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar en met hernieuwde moed vooruit gekeken naar 2024. Het was heel goed om elkaar te zien en te spreken, onder het genot van een biologisch drankje en vegan hapjes in het Duurzaamheidscentrum in Assen.


Onze voorzitter Remke Niemeijer hield een verbindende Nieuwjaarsspeech:

Herinneren jullie je nog dingen van voor 22 november 2023? Nou ja, ik weet nog hoe druk we waren tijdens de campagne met flyeren en met onze fietstocht en met een filmavond, maar van daarvoor?

Nou ja, het was een superzonnige zomer en ondanks dat er geen hittegolven waren volgens mij, was het het warmste jaar “ooit”. Maar van daarvoor?

Nou ja, we hadden een succesvolle campagne van de provinciale Staten die we afsloten met een zetel winst! Hoe gaaf was dat?

Okee, dan hebben we het hele jaar gehad toch? Althans, de dingen waar ikzelf “actieve herinneringen” aan heb. Gek genoeg ben ik veel andere dingen vergeten. Niet in het minst door de schok van ons zetelverlies bij de Tweede-Kamerverkiezingen en door de minstens zo grote schok van de monsterwinst van PVV.

Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je dat je hoop houdt in deze barre tijden?

We hebben als afdelingsbestuur intensief gepraat over de ontwikkelingen in de politiek en wij hebben zeker ideeën over hoe we verder willen gaan.

We mogen er trots op zijn dat we allemaal kiezen om lid te zijn van een politieke partij die zich al meer dan 20 jaar inzet voor dieren die letterlijk in de knel zitten. Voor dierenwelzijn, maar liever nog voor dierenrechten. Voor de natuur, die zucht onder al die stikstof en andere stoffen. Voor die mensen die minder schuld hebben aan de klimaatproblemen, maar er meer last van hebben. Zoals in veel arme landen.

Het is juist nu hard nodig om een tegengeluid te laten horen, ook in Drenthe. Het is nu de tijd om samen elkaar te versterken en het gesprek met elkaar aan te gaan, een gesprek dat we nodig hebben om de doelen die we voor ogen hebben te bereiken. Als afdeling spelen we daar een belangrijke rol in. De afdeling is het cement tussen de leden en het aanspreekpunt voor geïnteresseerden in Drenthe.

Natuurlijk is het zinvol om bij natuur- en milieuorganisaties zitten. Deze doen aan publieksbeïnvloeding en kunnen ook zeker politieke invloed hebben, zoals de boswachters die een oproep deden aan de politiek na de verkiezingen. En XR die wekenlang gedemonstreerd heeft tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Maar het politieke fundament is in Nederland nog altijd de wetgeving. Daarom is het ook zo nodig dat de Partij voor de Dieren hier vertegenwoordigd is in bijvoorbeeld de Provinciale Staten.

Ook in de Tweede Kamer gaan we er weer stevig tegen aan. We hebben altijd vanuit de oppositie gewerkt en desondanks veel bereikt. Het gaat ons echt niet alleen om klinkende successen. Wij zijn, ook wat dieren betreft, het geweten van de Tweede Kamer en van andere lagen van de volksvertegenwoordiging. We hebben veel mensen beïnvloed.

Als afdelingsbestuur willen we graag in verbinding staan met alle leden en met mensen die gelijkwaardige doelen nastreven. Zo hebben we in november 2023 een Oorkonde van Mededogen uitgereikt aan Meten=Weten in Westerveld omdat zij zich inzetten voor de mensen die ziek worden van de bollenteelt en voor dieren en natuur die er onder lijden.

In 2024 willen we graag de betrokkenheid van de leden stimuleren. Er is ruimte in onze Werkgroep Drenthe, bestaande uit actieve partijleden, voor meer leden.

Wil je alleen naar onze activiteiten, dan is dat ook prima. Al de kennis die je bij onze activiteiten opdoet kun je mogelijk ook weer gebruiken in je eigen leven.

Wij willen in deze tijd met veel nare tendensen in ieder geval het samengevoel behouden en vergroten en elkaar steunen in deze tijd. In je eentje kun je stilvallen en denken “laat maar”, maar met een groep kun je hoop houden op een betere wereld en daaraan werken.

Het kan ook niet anders, we hebben maar 1 Aarde waarvoor het hard nodig is om onze stem te laten horen. Voor de Aarde en al haar inwoners, met name voor diegenen zonder humane stem. Vanuit compassie en vanuit noodzaak.

Ik las ergens: als we de vogels niet kunnen beschermen, wie beschermt ons dan nog? (Dat ging over vuurwerk, maar dat is ook breder toepasbaar.)

Een aangenaam jaar gewenst, zonder spekjes enzo!

Gerelateerd nieuws

Motie van Treurnis

De Statenfractie dient een motie van treurnis in samen met andere oppositiepartijen. Lees het hier na: Motie van Treurnis

Lees verder

Gezocht!

De afdeling Drenthe zoekt nieuwe bestuursleden! Ben jij minstens een jaar lid, heb je bestuurlijke ervaring of wil je dat o...

Lees verder