Eerste verkie­zings­debat!


Renate Zuiker verdedigt met verve ons standpunt over wolven

21 januari 2023

Op 13 januari 2023 was het zover, het eerste verkiezingsdebat! Deze werd georganiseerd door Studiegenootschap 'Trias Politica' van de Thorbecke academie Assen/Leeuwarden.

Onze Lijsttrekker Renate Zuiker kreeg de stelling:

De beschermde status van de wolf moet worden opgeheven.

Renate ging hierover in debat met de lijsttrekkers van BBB en de ChristenUnie. Aan het eind dit debat bleek dat ook de lijsttrekkers van BBB en de CU het met Renate eens waren dat de mens moet leren samenleven met wolven in Drenthe.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Fijne en diervriendelijke feestdagen

Lees verder

De Sociale Agenda Drenthe

Wij missen nog steeds de focus op gezonde voeding. Hier heeft de Partij voor de Dieren al meerdere keren aandacht voor gevraa...

Lees verder