Eerste verkie­zings­debat!


Renate Zuiker verdedigt met verve ons standpunt over wolven

21 januari 2023

Op 13 januari 2023 was het zover, het eerste verkiezingsdebat! Deze werd georganiseerd door Studiegenootschap 'Trias Politica' van de Thorbecke academie Assen/Leeuwarden.

Onze Lijsttrekker Renate Zuiker kreeg de stelling:

De beschermde status van de wolf moet worden opgeheven.

Renate ging hierover in debat met de lijsttrekkers van BBB en de ChristenUnie. Aan het eind dit debat bleek dat ook de lijsttrekkers van BBB en de CU het met Renate eens waren dat de mens moet leren samenleven met wolven in Drenthe.