Beeld­verslag Symposium


28 januari 2023

1 februari 2023

Zaterdag 28 januari 2023 werd voor de eerste maal een symposium georganiseerd door de Statenfractie en de afdeling Drenthe van de Partij voor de Dieren. Het thema van de dag was Kanteltijd. Systeemverandering hoe doe je dat?

Tijdens het symposium werden een viertal gasten geïnterviewd:

Daniella van Gennep gaf een inkijk in de strijd om het vakantiepark Meerzicht te behouden.

Peter Bootsma wees een alternatieve weg aan om op een andere wijze tot democratische besluitvorming te komen.

Babs Verhoeve bepleitte om ecocide toe te voegen aan de internationale misdaden en zodoende de rechtssystemen in te zetten bij de bescherming van de ecosystemen.

Tenslotte gaf Kees Klomp in zijn betoog over de Betekeniseconomie een weg aan om een duurzame toekomst mogelijk te maken met een ander economisch systeem.

Er was volop ruimte voor vragen en discussie, waar de aanwezige leden ruimschoots gebruik van maakten.

Los van de informatie bood het symposium ook voldoende gelegenheid in de pauzes en tijdens de lunch elkaar te ontmoeten.

Een uitermate geslaagde dag, zeker een idee om er een terugkerend evenement van te maken.

Kijk hier voor het beeldverslag!

Gerelateerd nieuws

Vacatures bij de afdeling Drenthe

De Partij voor de Dieren afdeling Drenthe is een van de jongste afdelingen van de Partij voor de Dieren. De afdeling is opger...

Lees verder

Partij voor de Dieren Drenthe steekt de handen uit de mouwen bij Verplantdag

Els, Remke en Jur hebben de handen uit de mouwen gestoken om mee te helpen bij het verplanten van zaailingen op de heide in h...

Lees verder