Doe mee met de Staten­fractie!


De Partij voor de Dieren pleit voor een radicale omslag naar een duurzamer en diervriendelijker beleid. Er is dus veel werk te doen! Hulp van vrijwilligers is dan ook van harte welkom.

Hieronder enkele voorbeelden hoe je bij onze fractie mee kunt werken:

  • Je kunt je abonneren op de Provincie Informatie Service via https://www.drentsparlement.nl en dan kun je onder Blijf op de Hoogte je emailadres invullen.
  • Ben je deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening? Dan kun je ons wellicht af en toe helpen bij uitzoekwerk op dat gebied.
  • Heb je verstand van de Wet Natuurbescherming of wil je je erin verdiepen? Help ons met het steekproefsgewijs controleren van de vele vergunningen die de provincie verleent. Zoals bij dit voorbeeld.
  • Heb je verstand van de Wet Natuurbescherming of omgevingsvergunningen of wil je je erin verdiepen? Zoals bij dit voorbeeld.
  • In 2023 zijn er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2022 zullen daarvoor de kandidatenlijsten worden opgesteld, waarover in het congres wordt besloten. Als je je wilt aanmelden voor de lijst, om in de nieuwe periode onze fractie mogelijk als Staten- of commissielid te versterken, dan kan het een pré zijn als je als vrijwilliger al enige ervaring bij de fractie hebt opgedaan. We kunnen daarvoor een speciaal programma samenstellen. Algemene informatie over de werkzaamheden van een Statenfractie vindt je bij het IPO. Een beschrijving van de tijd die er mee gemoeid is vind je hier.
  • Werk je op een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstellingen, en begeleid je studenten bij hun studie-, stage- of afstudeeropdrachten ? We hebben regelmatig vraagstukken die naar ons idee geschikt zijn als opdracht. Neem contact op om even te overleggen.
  • Heb je andere ideeën over hoe je zou willen helpen? Mail het ons: drenthe@partijvoordedieren.nl