Thea Potharst


Statenlid

Op 28 maart 2019 ben ik geïnstalleerd als Provinciaal Statenlid en sinds die tijd maak ik minimaal 1 dag in de week vrij voor het Statenwerk. De vergaderingen zijn vaak op woensdag en dan ben ik dus vaak te vinden op het provinciehuis. Mijn fractiemedewerker Renate Zuiker en ik vormen de spil van de fractie van de Partij voor de Dieren en we hebben een enthousiaste steunfractie. ik ben bereikbaar op t.potharst@drentsparlement.nl of (als het snel moet) via 06-40190394.

In Drenthe maakt de Partij voor de Dieren zich hard voor een gezonde leefomgeving: geen gifgebruik, geen jacht, minder dieren in de veehouderijen, verbetering dierenwelzijn, bevordering van de biodiversiteit en behoud van voldoende zuiver water, een schone lucht en een vitale bodem. We pleiten voor natuurinclusieve landbouw, snelle afbouw fossiele brandstoffen, circulaire economie (ook bouwen), verbeterd openbaar vervoer en inclusiviteit (dat iedereen mag zijn wie die is). We zijn de aanjager van het Drents Parlement en willen dat graag samen met de inwoners doen.

Wil je met ons meedenken of –doen, laat ons dat dan weten! Ik ben benieuwd naar goede voorbeelden of zorgen die er zijn en kom graag (eventueel met de steunfractieleden) langs voor een informatief gesprek of rondleiding.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws